PhotoZoom Pro 7.1

PhotoZoom Pro 7.1

BenVista Ltd – 7,7MB – Demo – Windows Mac
ra khỏi 11 phiếu
BenVista PhotoZoom Pro 3 là phần mềm cho mở rộng hình ảnh kỹ thuật số, có sẵn cho OS X 10.4+ và cửa sổ. Nó dựa trên S-Spline Max: thế hệ mới nhất của BenVista cấp bằng sáng chế, đoạt S-Spline nội suy nghệ. S-Spline Max chuyên về tạo sắc nét sắc nét, rõ ràng, và thực sự để Thiên nhiên hình ảnh enlargements, hoàn toàn giữ gìn cạnh, chi tiết và hình dạng. PhotoZoom Pro 3 là giải pháp mở rộng một số hình ảnh của thế giới, và một tuyệt đối phải-có cho cả hai chuyên gia và nghiệp dư nghiêm trọng những người muốn thay đổi kích thước hình ảnh của họ.

Tổng quan

PhotoZoom Pro là một Demo phần mềm trong danh mục Ứng dụng đồ họa được phát triển bởi BenVista Ltd.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 1.571 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của PhotoZoom Pro là 7.1, phát hành vào ngày 04/01/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/10/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 7.1, được sử dụng bởi 42 % trong tất cả các cài đặt.

PhotoZoom Pro đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows/Mac. Tải về tập tin có kích thước 7,7MB.

Người sử dụng của PhotoZoom Pro đánh giá xếp hạng 3 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho PhotoZoom Pro!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 1.571 UpdateStar có PhotoZoom Pro cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
BenVista Ltd
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại